P1060728.JPG
Volačka mira beranov (Miroslav Stránský) domáci qth Velký Beranov povolání Řidič, záliby a koníčky Občanské radiostanice CB ,PMR poslech radiového pásma ,akvaristika ,focení ,kytara
MIRA BERANOV

MIRA BERANOV

MIRA BERANOV JN79UJ


CITIZEN BAND

27 MHz

Personal Mobile Radio

446 MHz

STRÁNKY NE JEN O VYSÍLÁNÍ
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

MONITOROVÁNÍ KMITOČTŮ

ASMKS
Systém ASMKS je tvořen 12-ti stacionárními stanicemi a řadou mobilních monitorovacích stanic. Všechny prvky ASMKS jsou propojeny kapacitní datovou sítí do jednoho systému, který umožňuje automatizované sledování kmitočtového spektra a nalezení případných odchylek od jeho běžného užívání, ať by již šlo o nežádoucí vyzařování některých vysílačů, tak i o případné překračování povolených výkonů, popř. neautorizované vysílání. Každá stacionární stanice pokrývá okruh o průměru cca 100km. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilní telefony, vysílačky, rádio, televize – to vše funguje díky neviditelnému rádiovému vlnění. Moderní svět je ve znamení vln. Bez nich by nebyla vůbec možná žádná elektronická komunikace. Společně představují kmitočtové spektrum, které je všude kolem nás, i když ho ani necítíme, ani nevidíme. Každý stát přiděluje jednotlivým zájemcům konkrétní vlnovou délku a sleduje jejich využívání. Kmitočtové spektrum je součástí informační dálnice 21. století a je také obnovitelným zdrojem národního bohatství. V České republice spravuje, měří, řídí a sleduje kmitočtové spektrum Český telekomunikační úřad, a proto ke kontrole kmitočtového spektra zadal českým odborníkům úkol vyvinout komplexní automatizovaný systém.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu: Tento systém má umožnit trvalé systematické monitorování, jak jsou provozovány jednotlivé radiové kmitočty na území České republiky.

Cílem systému také bylo snížit administrativu a zvýšit efektivitu kontroly. To vše se podařilo, takže se stal jednou z padesáti nejlepších informačních technologií celého světa! Nový automatizovaný systém využívá monitorovacích stanic po celé republice. Ty sledují a zaznamenávají určenou část rádiového spektra. Informace se odesílají do řídících center, kde se zjišťuje, jestli někdo neoprávněně nevyužívá cizí vlnový rozsah nebo nenarušuje vysílání jiného účastníka. Monitorovací stanice pokrývají celou republiku.

Tam, kde není dosud vybudován klasický stožár s anténním systémem, se využívají speciální mobilní monitorovací soupravy. Během několika desítek minut je sestaví malá skupinka odborných montérů, a tak zajistí trvalé sledování libovolného zájmového území. Celý systém využívá těch nejmodernějších technologií. Jeho uživatelé však považují za velmi důležité, že propojuje technologické části softwaru s administrativní částí, což je zatím ve světovém měřítku unikátní. Aby bylo možné vykrýt stíněná místa nebo řešit nenadálé úkoly, je systém doplněn i několika speciálními měřícími automobily. Také má ještě jednu přednost:

Ing. Jan Wagner, hlavní architekt systému ASMKS, Rohde & Schwarz, Praha: Tento systém integruje přístroje, které byly do této doby používány samostatně a izolovaně a integruje je do jednoho celku.

Přitom nezáleží na tom, jestli jsou to přístroje původní nebo zcela nové. Naměřené údaje se předávají do řídících pracovišť, kde se shromažďují a zpracovávají data ze všech monitorovacích stanic. Díky tomu tu mají dokonalý přehled o tom, co se v oblasti radiového spektra v naší republice děje.

Operátoři mohou pomocí systému nejen provádět dlouhodobá měření, ale také operativně řešit nečekané situace. Mohou rovněž plánovat provoz či organizovat jednotlivé akce, a to včetně nenadálých spěšných úkolů.

A praktické využití? Tak například v říjnu roku 2006 byla zaregistrována stížnost na rušení leteckého tísňového kmitočtu. Pomocí dvou zaměřovačů se zjistilo, kde se zdroj rušení nachází. A tak bylo rušení, které ohrožovalo bezpečnost letecké dopravy, za dvacet minut od nahlášení odstraněno.

Ing. Pavel Šalanda, Rohde & Schwarz, Praha: Dnešní monitorovací a informační technologie dokážou poskytnout velké množství informací ve velice krátkém časovém úseku.

Nyní tedy půjde spíš o to, jak informace využít a jak je rozčlenit na podstatné a nepodstatné, či které z nich předat odpovědným pracovníkům.

O úspěchu našeho „Automatizovaného systému měření kmitočtového spektra“ by mohla svědčit i skutečnost, že byl nominován mezi padesát nejlepších projektů v celosvětové soutěži aplikací informačních technologií, kterou pořádaná společnost Computer World. Laureátská medaile je pak důkazem, že jsou u nás odborníci, kteří patří ke světové špičce v těch nejmodernějších oborech
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
12483_tabulka1.jpg
200909040651_vlci_hora1.jpg
ASMKS.jpg
ASMKSP~1.JPG
karlovice.jpg
karlovice3.jpg
karlovice 2.jpg
lysolaje.jpg
lysolaje2.jpg
lysolaje3.jpg
12483_tabulka1.jpg
KONTAKT / vysocina.mistecko.cz(@)email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one